construimcatedrala.ro

Cinstirea tuturor Sfinţilor Români

sfintii-romani

Am spus deseori că ajunge sfânt numai cine este chemat de Dumnezeu la această nobilă stare. Iar nouă, aici pe pământ, nu ne mai este frică pentru că Sfântul Pavel ne mângâie spunând: "Deci, dar, nu mai sunteţi străini şi locuitori vremelnici, ci sunteţi împreună cetăţeni cu sfinţii şi casnici ai lui Dumnezeu" (Efeseni 2, 19). Atunci când cei păcătoşi aduceau hulire lui Dumnezeu aşa cum mulţi dintre noi îndrăznesc s-o facă, din partea sfinţilor şi a îngerilor, noi nu suntem trataţi cu indiferenţă, ci din contră: "Pe când îngerii, deşi sunt mai mari în tărie şi în putere, nu aduc în faţa Domnului judecată defăimătoare împotriva lor!" (II Petru 2, 11).

Sfinţii, atât la ortodocşi, cât şi la romano-catolici, se fac de Dumnezeu prin Biserică, iar criteriile după care se face canonizarea sunt îndeobşte asemănătoare. În primul rând stă neclintită credinţa în Dumnezeu, Cel Întreit în Persoane: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt! După aceea este viaţa morală ireproşabilă, fie că este cleric, mirean, căsătorit sau monah. În al treilea rând, în viaţă fiind să fi săvârşit fapte demne din care să izvorască dragostea neclintită faţă de Dumnezeu şi de oameni. Îmi vine automat în gând cum a murit Preotul Kolbe în lagărul de exterminare oferindu-se să moară în locul unui deţinut care era condamnat la moarte, având cinci copii acasă.

A fost canonizat! Nici nu se putea altfel! Se adaugă, de bună seamă, intrarea în conştiinţa publică sfinţirea multor regi, domni, călugări, preoţi, arhierei, militari, doctori, bărbaţi şi femei mai ales, magistraţi, ţărani, savanţi, pustnici, asceţi, oameni de care numai Dumnezeu ştie, întreaga gamă şi nu uităm să adăugăm cum s-au proslăvit şi marii păcătoşi, cum a fost şi tâlharul de pe Cruce, căruia Iisus i-a zis, văzând pocăinţa lui: "Amin zic ţie, azi vei fi cu mine în Rai!" (Luca 23, 43).

Ştefan cel Mare şi Sfânt a intrat în conştiinţa românilor ca sfânt, înainte de a se pronunţa Biserica; am putea adăuga un şir mare de sfinţi români proslăviţi de Dumnezeu în diferite chipuri. Avem asigurarea psalmistului David când zice: "Întru pomenire veşnică va fi dreptul!" (Psalmul 111, 6).

Un alt semn care ne luminează credinţa întru cunoaşterea unui sfânt este neputrezirea trupului şi răspândirea unei miresme mai presus de miresmele pământeşti, aşa cum a fost Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir şi alţi sfinţi din decursul veacurilor. Iar cine vrea să cunoască mai mult să citească în Cartea IV Regi, capitolele 4–6, unde proorocul Elisei a făcut multe minuni în viaţă fiind, nu numai după moarte.

Tot aşa stau mărturie Vieţile Sfinţilor, cărţi istorice la îndemâna oricui să le citească! Atât la ortodocşi, cât şi la catolici, atunci când este vorba să se purceadă la canonizarea sfinţilor, se întruneşte o comisie specială compusă din învăţaţi teologi, din istorici, arheologi, oameni cu pregătire academică şi prelaţi / ierarhi cu viaţă deosebită duhovnicească. Se va constata în studii aprofundate istoria, viaţa, minunile săvârşite, pelerinajele mulţimii, manifestările în masă a evlaviei întru cinstirea unui sfânt.

Se va aprecia cu maximă grijă în ce condiţii istorice s-a produs martiriul şi care sunt datele în literatura sacră şi documentele de arhivă, precum şi alte mărturii. Sunt izvoare de certă valoare precum sunt celebrele Acte martirice unde vedem desluşit cum erau judecaţi şi condamnaţi la moarte de către împăraţii persecutori cei care mărturiseau pe Hristos!

La catolici, Papa dă un decret privind venerarea publică a celui găsit vrednic pentru aceasta. Deci este vorba de un decret de canonizare universală sau locală prin decret de beatificare, adică o cinstire locală a unui sfânt, Papa fiind recunoscut în Biserica Romano- Catolică infailibil la acordarea decretelor de canonizare.

În Biserica Ortodoxă există o Comisie pentru canonizarea Sfinţilor Români, aprobată de Sfântul Sinod, pentru a se documenta în privinţa declarării şi canonizării sfinţilor cărora li se pregăteşte istoricul, icoana şi slujbele cuvenite aprobate de toţi ierarhii adunaţi în Sfântul Sinod, autoritatea supremă a Bisericii Ortodoxe Române.

Pregătirile se fac pentru declararea internă şi în întreaga Ortodoxie a cinstirii, precum şi în spaţiul unde şi-au sfârşit viaţa, cum au fost şi în anii trecuţi: Sfântul Iosif Mărturisitorul în Maramureş, Sfinţii Teodosie al II-lea de la Brazi şi Sfântul Vasile de la Poiana Mărului din Episcopia Buzăului şi Vrancei, iar în 2005 şi 2006: Sfinţii Ierarhi Dosoftei al Moldovei şi Sucevei şi Grigorie Dascălu, Sfinţii Cuvioşi Onufrie de la Sihăstria Voronei şi Gheorghe Stareţul Cernicăi, Căldăruşanilor şi o vreme al Mănăstirii Curtea de Argeş, precum şi Sfinţii Iachint Mitropolitul Ţării Româneşti, Neagoe Vodă Basarab şi Ioanichie cel Nou din Muscel, proclamaţi în Arhiepiscopia Argeşului şi Muscelului în anul 2009.

Cele două Biserici, Ortodoxă şi Catolică, au împodobit calendarul creştin cu numeroşi sfinţi, cinstindu-se după cuviinţă. Ca şi număr, nu am putea şti exact câţi sfinţi sunt în cele două Biserici. Am putem afirma că sunt de ordinul sutelor de mii dacă ne gândim la cele zece persecuţii împotriva creştinilor din primele secole după Hristos şi altele până în zilele noastre. Singur Dumnezeu ştie!

Noi suntem cinstitori de Sfinţi Îngeri şi de Sfinţi proslăviţi de Dumnezeu din rândurile omenirii. În anii 1950–1955, Biserica Ortodoxă Română, în plină prigoană ateistă, după moartea lui Stalin, a canonizat şi organizat slujbă şi pelerinaje grandioase sub conducerea Patriarhului Justinian, iar după evenimentele istorice, în anul 1992 au fost proclamaţi sfinţi români de către Sfântul Sinod condus de Patriarhul Teoctist. Şi se continuă această lucrare de folos şi în vremea Patriarhului Daniel.

În calendarul nostru, se serbează sfinţi, de la unu până la cinci-şase, numărul acestora pe întreg anul, acum trece de 1200 de sfinţi întru evlavioasă pomenire. În calendarul Bisericii Ortodoxe Române există o zi specială pentru cinstirea tuturor Sfinţilor Români, aşezată în Duminica a IIa după Rusalii, potrivit hotărârii Sfântului Sinod din 20 iunie 1992.

Dumnezeu face sfinţi cu puterea Sa! Iar noi să zicem, cu profetul David: "Minunat este Dumnezeu întru sfinţii Săi!" (Psalmul 67, 36).

Lui fie mărirea!

†CALINIC Arhiepiscop al Argeşului şi Muscelului

 Sfinții Români : pagina web

Bookmark and Share

Președintele colegiului de redacție:

† Înaltpresfințitul Părinte
Calinic Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului

Editor:

Preot Ovidiu Vlăsceanu consilier cultural

Redactor șef:

Preot Dr. Nicolae-Napoleon Dabu

Redacția:

Preot Prof. Cornel Dragoș,
Preot Florin Iordache,
Diacon Prof. Gabriel Firuță,
Asist. Univ. Drd. Gabriela Safta.

Art designer:

Ing. Bogdan-Nicolae Ciocîrlan

Pagină web:

Preot Gabriel Grecu

Colaboratori:

Dr. Ioan Gheorghe Rotaru, Prof. Alexandru Brichiuș,
Preot Prof. Andrei Cănuță, Preot Prof. Roberto-Cristian Vișan,
Roxana Dragoș,  Amalia Cornățeanu,
Amalia Constantinescu, Iuliana Popa.

Responsabilitatea fiecărui articol
publicat îi revine autorului

..: Home Editoriale Înaltpreasfințitul Calinic Cinstirea tuturor Sfinţilor Români