construimcatedrala.ro

Înălţarea Domnului a deschis calea spre împlinirea făgăduinţei

În urmă cu mai bine de două milenii, s-au cam întristat cei care L-au văzut pe Fiul lui Dumnezeu înălţându-Se la cer. Însă, chiar dacă Hristos a plecat de pe acest pământ, El nu ne-a părăsit, după cum le-a promis ucenicilor Săi: "Şi dacă Mă voi duce şi vă voi pregăti loc, iarăşi voi veni şi vă voi lua la Mine, ca, unde sunt Eu, să fiţi şi voi" (Ioan 14, 3).

Astfel, Înălţarea lui Hristos Dumnezeu trebuie privită cu înţeleaptă bucurie, fiindcă în acele momente sublime a fost deschisă în mod concret calea înălţării sufletelor noastre la ceruri. "Nimeni nu vine la tatăl decât prin Mine" (Ioan 14, 6). Numai Domnul nostru Iisus Hristos este Calea, Adevărul şi Viaţa.

Mântuitorul S-a înălţat de la noi la Tatăl nu pentru a ne da prilej de întristare, ci pentru a ne pregăti cele folositoare sufletului nostru. Dacă din iubire Hristos S-a întrupat, a vieţuit printre oameni şi a învins moartea, din acelaşi sentiment pentru noi El S-a înălţat la cer, continuând să se îngrijească pentru binele nostru veşnic.

Sfântul Evanghelist Luca ne-a lăsat cea mai detaliată mărturie despre Înălţarea Domnului în capitolul 24 al evangheliei sale. Mai târziu cu şaptesprezece veacuri, Sfântul Dimitrie al Rostovului (1651- 1709) avea să realizeze o edificatoare expunere a motivelor pentru care Domnul Iisus Hristos S-a înălţat la cer.

Mai întâi, Domnul şi Mântuitorul nostru a trebuit să Se înalţe la cer ca să poată privi de acolo la nevoinţele tuturor oamenilor, ajutândui totodată să le înfrunte în diverse moduri. Numai de la înălţimea unei movile păstorul va reuşi să vegheze asupra întregii turme pe care o are în grijă. Pe de altă parte, calea spre Tatăl ceresc se cuvenea a fi deschisă de Cel fără de păcat, Domnul nostru Iisus Hristos, Care S-a înălţat întru slavă ca Înainte mergător spre Ierusalimul cel de Sus.

Până să Se înalţe Mântuitorul la cele de sus, omul nu a avut cale către cer. "Şi nimeni nu s-a suit în cer, decât Cel ce S-a coborât din cer, Fiul Omului, care este în cer" (Ioan 3, 13). Înainte nu a fost nimeni vrednic să se urce la cer, nici măcar drepţii şi proorocii Vechiului Testament. Din clipa în care Hristos Domnul, întrupat fiind, S-a înălţat dincolo de albastrul infinit, imediat s-a deschis calea către cer pentru întreg neamul omenesc. Pe această cale au mers în urma Domnului sufletele sfinţilor protopărinţi şi prooroci, care au fost ridicate din iad; pe această cale au mers la ceruri Apostolii, Sfinţii, Mucenici şi Cuvioşi, Mărturisitorii; şi astăzipe această cale binecuvântată se înalţă sufletele oamenilor credincioşi şi drepţi care au mers pe urmele lui Hristos încă din viaţa pământească. "Toţi cunoaştem acum calea către cer; numai să nu ne lenevim să urcăm pe ea!" (Sfântul Dimitrie al Rostovului).

Un alt motiv pentru care Hristos S-a înălţat la cer, este acela de a mijloci pentru noi la Dumnezeu Tatăl. "Dacă va păcătui cineva, avem Mijlocitor către Tatăl, pe Iisus Hristos cel drept. El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre, dar nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale lumii întregi" (Sfântul Ioan Teologul). Dar să nu uităm faptul că Hristos Dumnezeu mijloceşte doar pentru păcătoşii îndreptaţi prin pocăinţă, care au inimă înfrântă şi smerită, hotărâţi fiind să nu mai păcătuiască.

Fiul lui Dumnezeu S-a înălţat dincolo de strălucirile soarelui şi pentru a pregătii fiecăruia dintre noi un loc în ceruri, unde vom trăi veşnic şi vom împărăţi împreună cu El. "În casa Tatălui Meu multe locaşuri sunt... Mă duc să vă pregătesc loc" (Ioan 14, 2). Însă ce anume vom face noi pentru a ne merita acel loc? Vom începe, încă din această viaţă, să lucrăm cu sârguinţă ogorul mântuirii noastre, împlinind poruncile dumnezeieşti şi ridicându-ne mereu privirea spre cer în rugăciunile noastre.

Dacă dorim cu adevărat să ocupăm locul pe care ni l-a pregătit Hristos Dumnezeu în ceruri, trebuie să-L urmăm cu trup şi suflet, renunţând mai întâi la patimile noastre, răbdând suferinţele şi, mai ales, făcându-ne robi iubirii. Însuşi Mântuitorul ne-a spus acestea: "Cel ce voieşte să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea sa şi să-Mi urmeze Mie!".

Gândindu-Se la firea noastră neputincioasă, Domnul Iisus Hristos nu ne-a lăsat singuri pe pământ. La zece zile de la Înălţare, ni L-a trimis pe Mângâietorul, Duhul Sfânt pentru a ne lumina să lucrăm totdeauna cele bune şi de folos sufletelor noastre. "Iar Mângâietorul, Duhul Sfânt, pe Care-L va trimite Tatăl, în numele Meu, acela vă va învăţa toate şi vă va aduce aminte despre toate cele ce v-am spus" (Ioan 14, 26).

Amalia CORNĂŢEANU

Bookmark and Share

Președintele colegiului de redacție:

† Înaltpresfințitul Părinte
Calinic Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului

Editor:

Preot Ovidiu Vlăsceanu consilier cultural

Redactor șef:

Preot Dr. Nicolae-Napoleon Dabu

Redacția:

Preot Prof. Cornel Dragoș,
Preot Florin Iordache,
Diacon Prof. Gabriel Firuță,
Asist. Univ. Drd. Gabriela Safta.

Art designer:

Ing. Bogdan-Nicolae Ciocîrlan

Pagină web:

Preot Gabriel Grecu

Colaboratori:

Dr. Ioan Gheorghe Rotaru, Prof. Alexandru Brichiuș,
Preot Prof. Andrei Cănuță, Preot Prof. Roberto-Cristian Vișan,
Roxana Dragoș,  Amalia Cornățeanu,
Amalia Constantinescu, Iuliana Popa.

Responsabilitatea fiecărui articol
publicat îi revine autorului

..: Home Argesul Ortodox Duhovnicești Înălţarea Domnului a deschis calea spre împlinirea făgăduinţei